Huisregels

Home / Organza / Huisregels

Huisregels Club Organza

Elke bezoeker dient op de hoogte te zijn van deze huisregels

Deze regels gelden zowel in de club als voor de directe omgeving van Club Organza.
De naleving van deze huis- en fatsoensregels wordt gecontroleerd door de particuliere beveiligingsorganisatie Elite Security Force gevestigd te Rotterdam (+31 6 347 347 16)
Dit reglement is tevens bekend bij de politie.

LET OP : Het geluid binnen deze Club kan hoger zijn dan 100 decibel !!!
Oordoppen zijn voor €3,- te koop bij de balie

Algemene regels:

 • De minimumleeftijd is 21 jaar.
 • Legitimatie is verplicht.
 • Alle aanwijzingen van medewerkers en beveiligingsbeambten van deze club, die verband houden met de huisregels, moeten direct opgevolgd worden.
 • U wordt geacht mee te werken aan controle op wapen- en drugsbezit.
 • Indien u uw motorvoertuig parkeert op het terrein van Club Organza, wordt u geacht mee te werken aan controle op wapens en drugs in uw motorvoertuig.
 • Gebruik van de garderobe is voor iedereen verplicht.
 • Bezoekers dienen zich te houden aan de dresscode tenzij anders wordt aangegeven. Altijd party-dressed (geen gezicht bedekking, petten, sportschoenen of sportkleding).
 • Gevonden voorwerpen dient u bij de balie in te leveren.
 • Club Organza streeft naar een gelijk aantal dames/ heren; single heren c.q. groepen heren hebben hierom beperkt/geen toegang.
 • Foto’s die gemaakt worden, wordt uitsluitend op de site van Organza geplaatst.
 • Wilt u niet gefotografeerd worden dan dient u dit van tevoren aan te geven.
 • Zelf foto’s maken is streng verboden
 • Lidmaatschap van de site van Organza kan uitsluitend aangevraagd worden aan de balie van Organza

Het is niet toegestaan om :

 • Eigen drank of etenswaren mee naar binnen te nemen.
 • Glaswerk of glazen mee naar boven of mee naar buiten te nemen.
 • Te roken op de bovenverdiepingen.
 • Overlast te veroorzaken in de directe omgeving van de club.
 • Zich langdurig op de parkeerplaats op te houden.

Bij het plegen van misdrijven:

 • Wordt u aangehouden en worden relevante goederen in beslag genomen.
 • Wordt u direct overgedragen aan de politie.
 • Doen wij aangifte of dienen een aanklacht in.
 • Wordt u uit Club Organza verwijderd en zal u mogelijk de toegang tot deze club ontzegd worden (minimale ontzegging termijn: drie maanden).
 • Wordt bij lokaalvredebreuk de politie ingeschakeld.

Het is verboden om :

 • Drugs in bezit te hebben, te gebruiken of te verhandelen.
 • Wapens of andere voorwerpen die als wapen gebruikt kunnen worden in bezit te hebben.
 • Diefstal of vernielingen te plegen.
 • Goederen te verhandelen of te helen.
 • Geweld te gebruiken of met geweld te dreigen.
 • Discriminerende opmerkingen te maken of discriminerende handelingen te verrichten of het dragen van discriminerende symbolen.
 • Door woord of gebaar iemand seksueel te intimideren.
 • Beledigingen te uiten.
 • Buiten het gebruik van de aanwezige kansspelautomaten om, te spelen of gokken om geld.
 • Kauwgum te nuttigen.
 • Te roken (uitgezonderd de daarvoor aangewezen plek)
 • Lichamelijke diensten te verlenen in ruil voor geld.

De toegang kan geweigerd worden als u :

 • Jonger bent dan 21 jaar.
 • Aangeschoten, dronken of onder invloed van drugs bent.
 • Als u de toegang eerder is ontzegd.
 • Niet meewerkt aan controle op wapens en drugs.
 • U niet in het bezit bent van een geldig legitimatiebewijs.
 • Niet instemt met het beveiligingsbeleid van Club Organza, waarbij o.a. gebruik gemaakt wordt van camerabewaking zowel in de club als rondom de club en op het parkeerterrein.

Flyeren:

De laatste tijd merken wij steeds vaker dat er op onze party’s mensen zijn die het nodig vinden reclame te maken en/of flyers cq entreetickets uit te delen voor andere clubs.

Wij hebben hier nu echt helemaal genoeg van en gaan vanaf heden stoppen met waarschuwingen geven. Degene die we vanaf nu betrappen met flyers, promo’s entreetickets etc van andere clubs zullen onmiddellijk de toegang tot Club Organza VOORGOED en DEFINITIEF ontzegd worden.

Natuurlijk telt bovenstaande ook voor onze parkeerplaats. Wij hopen in ieder geval dat wij deze sanctie niet één keer hoeven uit te voeren.